“ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

“Промените в закона за обществените поръчки” - Семинар, организиран от АПИС и Съюзът на юристите в България.

Дата: 03.07.2014 г. от 12.30 ч.

Място на провеждане: зала “Света София” на Народното събрание, пл. “Княз Александър I” № 1

Теми:
• Специфични изисквания и промени по отношение на публичността на провежданите от държавните органи и предприятията процедури по ЗОП
• Новите правила за провеждане на процедури по ЗОП от държавните органи и предприятията-възложители на обществени поръчки

Лектори:
• Елена ДИМОВА
• Александър АЛЕКСАНДРОВ

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате на телефони: 02/988 35 41 и 02/980 48 27

Осигурена е алтернативна възможност да проследите семинара в реално време по Интернет на адрес: tv.apis.bg

За повече информация и въпроси можете да се обърнете към нашите представители на телефоните, посочени в www.apis.bg.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design