Киберпрестъпления и заплахи за сигурността на банковите и финансовите институции

Цел: Обучението е предназначено за банкови служители и цели да затвърди и засили знанията за борба с престъпленията, извършени чрез употребата на информационни и комуникационни технологии. Ще се акцентира върху следните теми: тенденции в киберпрестъпленията; социално инженерство; правни аспекти на компютърните престъпления; модерни решения за разследване; демонстрация на атаки и т.н.


Основни теми:

1. Тенденции при заплахите във финансовата сфера и методи за предотвратяване на инциденти

2. Схеми за социално инженерство в банковата сфера и разиграване на сценарий за източване на информация.

3. Модерни решения за разследване, електронни доказателства, претърсване и изземване. 24/7 точка за контакт и предизвикателства, свързани с трансграничното
сътрудничество.

4. Демонстрация на атака: инсталиране на зловреден код и източване на информация.

5. Разглеждане на правен казус с акцент върху ролята на банковите служители





Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Заявката за участие се изпраща на
на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Дата: 19 юни 2014г.
от 9:00 ч.

Продължителност: Един ден /8 уч.часа/

Цена с ДДС: 300 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1


Лектори:

- Албена Спасова, председател на УС, Международна академия за обучение по киберразследвания


- Борислав Сестримски, Computer Hacking Forensic Investigator, Международна академия за обучение по Киберразследвания


- Явор Колев, специален агент, началник отдел „Киберпрестъпност“, Държавна агенция „Национална сигурност“


- Борис Гончаров, етичен хакер, Международна академия за обучение по киберразследвания


- Пламен Дацов, съдия, Апелативен съд – гр. София



Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара:


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design