„Противодействие на посегателствата над банки, банкови офиси и трезори“.

Основни теми:

1. Криминологическа характеристика на посегателствата над банките, банковите офиси и трезорите.
2. Превенция на посегателствата над банките, банковите офиси и трезорите.
3. Охрана на банките, банковите офиси и трезорите.
4. Правни и организационни проблеми
5. Стандарти и процедури относно:
6. Анализ на взломна кражба
7. Анализ на грабеж
8. Изводи и препоръки

Дата: 18 юни 2014г.
от 9:00 ч.

Продължителност: Един ден /8 уч.часа/


Цена с ДДС: 162 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: О.р. ген. м-р Калчо Таушанов
Зам. председател на Комитета по сигурността към Асоциация на
банките в България


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара:

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на
на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design