Актуални проблеми на касовата дейност

Основната цел на семинара е да отрази най-новите моменти в национален план по отношение на развитието на касовата дейност, както и да даде възможност за обмен на информация между представителите на търговските банки, Дружеството за касови услуги и Българска народна банка.
Ако имате конкретни въпроси, свързани с темите, включени в програмата, бихме се радвали да ги изпратите предварително, а ние поемаме ангажимента да ги препратим на лекторите, за да бъдат отразени в дискусията.
Основни теми:

 Актуална информация и статистически данни за регистрираните неистински банкноти и монети в отдел „Национален център за анализ“ на БНБ;

 Процедури по непосредствена и отложена замяна на повредени български банкноти;

 "Услуги предлагани от ДКУ на "Гишета за работа с клиенти" - размяна на монети, обмяна на повредени банкноти, замяна на стари емисии банкноти, продажби на ценности по каталог";

 "Логистични задачи - практически стъпки в ДКУ в помощ при решаването им".

 Нова функционалност в клиентски ориентирания софтуер на ДКУ – E-Cash

Дата: 23 май 2014г.
от 9:30 ч.

Продължителност: 6 учебни часа


Цена с ДДС: 168 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектори:
Петя Кръстева
Главен експерт в отдел “Национален център за анализ”, БНБ;

Екип от „Дружество за касови услуги“

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара:

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF


Заявката за участие се изпраща на
на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design