Прилагане на мерките за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Основната цел на семинара е да отрази най-новите моменти в национален и международен план по отношение на прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Подробна информация и програма ще намерите в приложените документи, както и Заявка за участие, която молим да попълните и върнете на посочените мейл адреси.
Ако колегите Ви имат конкретни въпроси, свързани с темите, включени в програмата, бихме се радвали да ги изпратите предварително, а ние поемаме ангажимента да ги препратим на лекторите, за да бъдат отразени в дискусията.
Съгласно действащото законодателство, САД „Финансово разузнаване“ към ДАНС оказва безвъзмездна методическа помощ при разработване и осъществяване на този семинар, лекторите не получават заплащане, а таксите за участие в обучението покриват единствено и само административните разходи по подготовката и провеждането му, в т.ч. наем зала и оборудване, кафе-паузи, учебни материали и др.
Програма на семинара:
1. Нови технологии свързани с изпиране на пари, които могат да доведат до анонимност ;
2. Идентификация и проверка на идентификацията на клиенти – физически и юридически лица, съгласно изискванията на ЗМИП и ППЗМИП. Условия и ред за изискване на декларация за произход на средствата;
3. Форма и начин на докладване на съмнителни операции по чл.11, ал.1 от ЗМИП;
4. Типологии и тенденции, изведени от практиката на САД ФР – ДАНС;
5. Задължение и мерки по ЗМФТ, ограничителни списъци и основни международни изисквания за превенция и противодействие на финансирането на тероризма.

Заявката за участие се изпраща на
на следните e-мейли:
alexander.angelov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.
Дата: 15 април 2014г.
от 13:30 ч.

Продължителност: 1/2 ден


Цена с ДДС: 120 лв.


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1


Лектор: Екип от ДАНС


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design