„Защитни елементи и фалшификати на нови турски лири“

Дата: 14 февруари 2014 от 10:00 ч.

Продължителност - 1/2 дeн

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202,
ул. „Бачо Киро” 49, ет. 1
(вход от към ул.„ Кирил и Методий“)

Лектор: Красимир Костадинов – Началник отдел “Национален център за анализ”, БНБ

Такса за участие с ДДС: 114 лв.

Съдържание на семинара:

 Видове номинали;

 Емисии в обращение;

 Емисии извадени от обращение;

 Дизайн на номиналите, воден знак,
осигурителна нишка, холограмна ивица,
иредесцентна ивица, регистър на проглед,
латентно изображение, релефен печат,
микротекст и др.

 Регистрирани фалшификати- видове, номинали, емисии и детайлна информация за всички установени такива.

Таксата за участие превеждайте по банковата сметка на МБИ, като изрично посочите темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават удостоверение за завършения курс от Международен банков институт.

Записването за участие става след попълване на формуляр за участие и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ.

Заявката за участие изпращайте на e-mail:
alexander.angelov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design