Отговорността на доставчиците на платежни услуги за неразрешени платежни операции през погледа на практиката на Помирителната комисия за платежни спорове.

Дата: 28 ноември 2013 г.
от 9:00 ч.

Продължителност: 1/2 ден


Цена с ДДС: 138 лв.


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1


Лектори: проф. д-р Камелия Касабова – председател на ПКПС и членове на ПКПС


Заявката за участие се изпраща на
на следните e-мейли:
alexander.angelov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Семинар-дискусияУчастниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.
Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design