Международни разплащания и документарни операции. Актуални Еднообразни правила и обичаи за акредитивите.

Дата: 11 март 2014г.
/от 9:00 ч./

Продължителност: 1 ден

Цена с ДДС: 168 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202; ул.”Бачо Киро” 49, ет.1
(вход от към ул. „Кирил и Методий“)

Програма на семинара:

I.Съвременните правила при международните разплащания:

- Еднообразните правила за гаранциите платими при поискване (URDG758)
- ИНКОТЕРМС 2010, Публикация № 715Е на МТК, Париж

- Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви (UCP600), Брошура № 600 на МТК, Париж

- Международна стандартна банкова практика за проверка на документи, представяни по документарните акредитиви, Публикация№ 645 на МТК, Париж

- Еднообразни правила за международна стендбай практика, Брошура № 590 на -МТК, Париж

II. Новите моменти в Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви, Публикация 600 на МТК, Париж (UCP600)

III. Видовете акредитиви и техните особености в контекста на съвременната практика.

IV. Новите моменти при международните разплащания. Съвременни платежни системи

Лектор: Росица Бончева,

с 38 години опит в областта на Документарните операции в различни български банки и
в последните 10 години- началник Отдел „Международни разплащания, документарни операции, платежни сситеми /RINGS, TARGET2, SEPA/CT/“, в една от търговските банки в страната

Заявката за участие се изпраща на
на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com
alexander.angelov@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design