Семинар-дискусия на тема: "Европейско социално осигуряване. Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Приложимо законодателство"

Дата: 11 април 2014г.
от 9:00 ч.

Продължителност: 4 учебни часа

Цена с ДДС: 156 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Катя Кашъмова - Началник отдел "Осигурителна Методология" в ЦУ на НАП

Програма на семинара:

1. Същност на координационните правила
приложно поле и основни принципи
2. Определяне на приложимото законодателство
3. Специални правила
4. Осъществяване на дейност в две или повече държави- членки
5. Споразумения за изключения
6. Удостоверяване и уведомяване

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Заявката за участие се изпраща на
на следните e-мейли:
alexander.angelov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие. 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design