НОВИ МОМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се ли

Дата: 10 февруари 2014г. от 9:00 ч.

Продължителност: 6 уч. часа

Цена с ДДС: 180 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: : Катя Кашъмова - Началник отдел "Осигурителна Методология" в ЦУ на НАП

Практически семинар-дискусия!

Участниците са поканени да изпратят предварително въпроси, които ще бъдат отнесени към лектора и ще бъдат разгледани на семинара.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Заявката за участие се изпраща на
на e-mail:
alexander.angelov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.

!!! Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт. !!!


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design