„Практически проблеми при прилагането на Закона за защита на потребителите при отпускане на ипотечни и потребителски кредити“

Семинарът- дискусия цели обсъждане на проблемите от практиката при прилагането на Закона за отпускане на ипотечните и потребителски кредити в България между лекторите от Комисията за защита на потребителите и потенциалните участници от Търговските банки в България и други институции.

Дата: 27 септември 2013г.

Продължителност: 1/2 ден /4 уч.ч./

Цена с ДДС: 132 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1
(вход от към ул. „Кирил и Методий“)

Лектори: Илияна Цолова - директор на дирекция „Правни дейности и човешки ресурси“,
Комисия за защита на потребителите

Христо Трендафилов- гл. юристконсулт в дирекция „Правни дейности и човешки ресурси“,
Комисия за защита на потребителите

Заявката за участие се изпраща на
на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com
alexander.angelov@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по
банковата сметка на МБИ, като
изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design