Практически семинар-дискусия на тема: „Промени в отчетността на банките за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция“

Дата: 24 юни 2014г. от 9:30 ч.

Продължителност: половин ден

Цена с ДДС: 156 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Лиляна Банчева,
Началник отдел „Платежен баланс и външен дълг”, Българска народна банка

Основни теми:

9.30 – 10.00 Представяне на промените при отчитане за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция, в сила от 1 юли 2014 г. – отчетни форми и начин на предоставяне на статистическата информация

10.00 – 10.15 Въпроси и отговори

10.15 – 11.00 Демонстрация на работата с Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС)

11.00 – 11.15 Въпроси и отговори

11.15 – 11.30 Почивка

11.30 – 12.00 Представяне на новостите при отчитане за статистиката ценните книжа, в сила от 1 януари 2015 г. – общи насоки

12.00 – 12.30 Въпроси и отговори

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара и след направено от наша страна потвърждение за регистрация и провеждане на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design