ПРОЦЕСУАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Дата: 16 юли 2014г. от 9:30 ч.

Продължителност - 1 ден

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул. „Бачо Киро” 49, ет. 1

Лектор: г-жа Диана Митева,
Съдия , ОС Варна

Такса за участие с ДДС: 198 лв.

Таксата за участие превеждайте по банковата сметка на МБИ, като изрично посочите темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Записването за участие става след попълване на формуляр за участие, потвърждение от наша страна за провеждането на семинара и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ.

Участниците получават сертификат от Международен банков институт.

Съдържание на семинара:

1. Откриване на производство по несъстоятелност. Предявяване на молба, разграничаване на предпоставки. Тежест на доказване.

Кафе-пауза

2. Процесуални преклузии. Легитимация за обжалване
Почивка за обяд

3. Предявяване на права на кредитори. Попълване на маса. Нови процесуални преклузии.

Кафе-пауза

4. Осребряване на активи.

5. Дискусия по актуални проблеми.

Заявката за участие изпращайте на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design