Практически семинар-дискусия на тема: „Актуални проблеми на попечителските услуги на пенсионните фондове“

Дата: 29 април 2014г. от 9:30ч.

Продължителност: 9.30ч. – 12.00ч.

Цена с ДДС: 120 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1


Семинарът е предвиден под формата на практически семинар-дискусия, като каним потенциалните участници да изпратят предварително въпроси, касаещи темата на семинара, а ние от своя страна поемаме ангажимента, да ги изпратим на лектора- г-н Гочев.

Лектор: Драгомир Гочев, актюер
Управление "Осигурителен надзор",Комисия за финансов надзор,

Заявката за участие се изпраща на
на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават удостоверение за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design