Практически семинар-дискусия на тема: “Най-нови моменти в защитата на личните данни“

Дата: 26 май 2014г.
от 9:00 ч.

Продължителност: 1 ден

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул. „Бачо Киро” 49, ет. 1 (вход от към ул.„ Кирил и Методий“)

Лектори: Екип от Комисията за защита на личните данни

Програма на семинара:

Семинарът е предвиден под формата на среща дискусия, като лекторите от Комисията за
защите на личните данни са готови да разяснят най-новите моменти, касаещи защитата на личните данни.

Детайлна програма може да бъде изпратена допълнително при изрично поискване.

Такса за участие с ДДС: 156 лв.

Таксата за участие превеждайте по банковата сметка на МБИ, като изрично посочите темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:

Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават удостоверение за завършения курс.

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.

Записването за участие става след попълване на формуляр за участие и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ.

Заявката за участие изпращайте на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design