Семинар-дискусия на тема: "Банковите гаранции. Правни въпроси и проблеми в банковата практика"

Дата: 7 март 2014г. от 9.00ч.

Продължителност: 4 учебни часа

Цена с ДДС: 138 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектори:

д-р Иван Мангачев- гл. ас. (Търговско право и Правен режим на международното финансиране) в програма „Право” на НБУ

адв. Александър Тонев – асистент към Катедрата по Право на Интелектуалната
Собственост в Юридическия факултет на
СУ „Св.Климент Охридски” и лектор в Академията на МВР, София.


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:

Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Програма на семинара:

Основни теми:

Програма на семинара:

1. Актуални въпроси свързани с банковите гаранции


2. Проблеми на принудителното изпълнение по ГПК и ТЗ

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.

Участниците получават удостоверение за завършения курс.

Заявката за участие се изпраща на
на e-mail:
alexander.angelov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design