МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕТОДОЛОГИЧНА ОСНОВА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2014Г.

Програма на семинара:

1. Същност на МСО – 2011 година. Структура и състав. Ролята им в оценителската практика. Основни дефиниции залегнали в МСО

2. Методологичната основа на МСО (Рамка на МСО) – оценителски концепции, принципи и особености на приложение


3. Обхват на МСО – изискванията към възлагането на оценката


4. МСО – 103 – Изготвяне на доклада за оценка и изискванията към него.
МСО – 310 – изискванията към оценка на недвижимо имущество за обезпечаване на заеми.
Дата: 16 май 2013 г. от 9:00 ч.

Продължителност: 1 ден

Цена с ДДС: 162 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1
(вход от към ул. „Кирил и Методий“)

Лектор: Румен Неделчев,
Управител, КОК „Борун“

Заявката за участие се изпраща на
на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com
alexander.angelov@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като
изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават удостоверение за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design