СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО НАРЕДБА 18 НА БНБ - Местата за това обучение са изчерпани! Предстои определяне на нови дати!

Дата: 21 януари 2017г. /събота/ от 9:00 ч.


Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/


Цена с ДДС: 162 лв.


Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектори:

- Красимир Костадинов
Началник отдел “Национален център за анализ”, БНБ

- Владимир Дервенков
Гл.експерт по касови технологии, отдел “Логистика и касови технологии”, БНБ

- Соня Диянова
Експерт в отдел “Национален център за анализ”,
БНБ

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Заявката за участие се изпраща на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Програма на семинара:

Основни теми:

 Стандарти за разпознаване на български банкноти и монети (критерии, характеристики и защитни елементи).

 Замяна на повредени български банкноти и монети.

 Стандарт за годност. Използване на машини за сортиране и машини за самообслужване.


Разглеждат се и всички останали въпроси, включени в наредбата.


Участниците получават удостоверение за завършения курс от БНБ и Международен банков институт след успешно полагане на тест.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design