Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г. ) организира курсове за придобиване на Удостоверение за част от професия.

Международен банков институт провежда специализирано обучение на кадри, насочени към банковата и финансовата сфера. На 22 октомври 2018 г. стартира есенно издание на курсовета за придобиване на Удостоверение за част от професия.
ЦПО предлага специализирани курсове за желаещите да актуализират и да надградят своята професионална квалификация, както и на заинтересованите да придобият нова професия. Организираните курсове са в областта на финансите, отчетността, управлението и бизнес администрацията.

Центърът за професионално обучение провежда лицензирано професионално обучение по седем утвърдени програми, разработени на основата на актуализираните държавни образователни изисквания, в шест професионални направления и седем специалности, както следва:

1. Професия „Финансист” - специалност „Банково дело”;
2. Професия „Финансист” - специалност „Застрахователно и осигурително дело”;
3. Професия „Оперативен счетоводител” - специалност „Оперативно счетоводство”;
4. Професия „Данъчен и митнически посредник” - специалност „Митническа и данъчна администрация”;
5. Професия „Касиер” - специалност „Касиер”;
6. Професия „Офис - мениджър” - специалност „Бизнес администрация”;
7. Професия „Офис - секретар” – специалност „Административно обслужване“.

На 22 октомври 2018 г. стартира есенно издание на курсовете в дистанционна форма на обучение.

Активни курсове:

1. "Финансов и кредитен анализ" - включва дисциплините "Финансов анализ", "Кредитен анализ" и "Корпоративно и банково счетоводство" или "Банково счетоводство" по избор;

2. "Маркетинг и мениджмънт" - с дисциплините "Маркетинг на финансовите услуги", "Банков мениджмънт" и "Бизнес комуникации и преговори";

3. "Международни финанси" - съдържа дисциплините "Финансиране на международната търговия", "Международни финансови системи" и "Капиталови пазари и фондови борси".

* Продължителността на обучението за всеки един от квалификационните курсове е четири месеца. Такса - 600 лева.

Активни самостоятелни дисциплини:

- Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната;
- Кредитен анализ и оценка на риска.

Всяка една от дисциплините към квалификационните курсове може да бъде записана самостоятелно. Продължителността на обучението е два месеца.
* Продължителност на обучението е два месеца. Такса за участие - 225 лева.

За повече информация:
Галя Драганова - тел.: 02/980 5639

e-mail: galia.draganova@ibi-bg.com


 За още информация: Кликнете тук

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design