Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

От 22 май 2017 г.. стартира есенният прием към магистърска програма „Банков Мениджмънт”, която се провежда съвместно с МБИ и НБУ.
Всички кандидати преминават през задължителна кандидат-студентска процедура, интервю и консултация. При явяването на интервю е необходимо да се представи копие от диплома за степен "Бакалавър" и мотивационно есе на тема "Защо искам да се обучавам в МП Банков мениджмънт?".

Датите за консултация и интервю при кандидатстване в НБУ са както следва:

Консултации и интервю:
Дати и часове:

за месец май:
23 май 2017 г. /вторник/, зала 310А, корпус 1 10:00-12:00
26 май 2017 г. /петък/, зала 306, корпус 1 10:00-12:00
30 май 2017 г. /вторник/, зала 306, корпус 1 10:00-12:00

за месец юни:
2 юни 2017 г. /петък/, зала 306, корпус 1 10.00 - 12.00
7 юни 2017 г. /сряда/, зала 503, корпус 2 10.00 - 12.00
21 юни 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
28 юни 2017 г./сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
14 юни 2017 г. /сряда/, зала 503, корпус 2 15.00 - 17.00
16 юни 2017 г. /петък/, зала 306, корпус 1 15.00 - 17.00

за месец юли:
5 юли 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
12 юли 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
19 юли 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
26 юли 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
28 юли 2017 г. /петък/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00

за месец август:
2 август 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
8 август 2017 г. /вторник/, зала 306, корпус 1 10.00 - 12.00
11 август 2017 г. /петък/, зала 306, корпус 1 10.00 - 12.00
15 август 2017 г. /вторник/, зала 306, корпус 1 10.00 - 12.00

за месец септември:
5 септември 2017 г. /вторник/, зала 119, корпус 1 15.00 - 17.00
8 септември 2017 г. /петък/, зала 119, корпус 1 15.00 - 17.00
12 септември 2017 г. /вторник/, зала 119, корпус 1 15.00 - 17.00
14 септември 2017 г. /четвъртък/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
19 септември 2017 г./вторник/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00

През останалите дни от кампанията студентите могат да се консултират с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж 2) от 09:00 до 17:00 часа.

Подаване на документи за кандидатстване:

Всеки кандидат-студент, желаещ да се обучава в магистърска програма, подава следните документи:

- заявление за кандидатстване - можете да го получите и на място - офиси 122, корпус 1;
- диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);
- диплома за завършено висше образование (оригинал и копие) или академична справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома);
- лична карта (оригинал и копие).

Документите могат да бъдат подадени и от друго лице без пълномощно.
Документи се подават в НБУ – София, отдел “Кандидат-студенти”.

Таксите за кандидатстване се заплащат в:

- в брой – в каса “Студенти” - офис 209 или 201, етаж 2, корпус 1, НБУ - София;

- чрез ПОС устройства – в отдел Студенти и в касите на НБУ;

- по банков път – в офисите на Банка "ДСК", след направена регистрация в отдел „Студенти”. Бордерото за заплащане на таксите може да бъде издадено в отдел „Студенти” или попълнено онлайн.

Изисквания за прием: успешно придобита бакалавърска или магистърска степен по "Финанси", "Икономикс", "Стопанско управление", "Международни икономически отношения", "Банково дело"
и други икономически специалности.

Студентите с бакалавърска или магистърска степен, различна от 3.8 "Икономика" (друго професионално направление) е необходимо да имат базисни познания по: икономикс, финансова статистика, банково дело, информатика и счетоводство. За целта е необходимо да запишат и завършат подготвителен модул в рамките на един допълнителен семестър.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" - Професионално направление 3.8 "Икономика".
Не се приемат студенти от различно професионално направление.

За допълнителна информация:

Ралица Вълчева,
e-mail: ralitsa.pepieva@ibi-bg.com

Гяля Драганова
e-mail: galia.draganova@ibi-bg.com

Tел.: 02/ 980 56 39 За още информация: Кликнете тук

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design