Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж 1) от 09:00 до 17:00 часа.

Подаване на документи за кандидатстване:

Всеки кандидат-студент, желаещ да се обучава в магистърска програма, подава следните документи:

- заявление за кандидатстване - можете да го получите и на място - офиси 122, корпус 1;
- диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);
- диплома за завършено висше образование (оригинал и копие) или академична справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома);
- лична карта (оригинал и копие) .

Документите могат да бъдат подадени и от друго лице без пълномощно.
Документи се подават в НБУ – София, отдел “Кандидат-студенти”.

Таксите за кандидатстване се заплащат в:

- в брой – в каса “Студенти” - офис 209 или 201, етаж 2, корпус 1, НБУ - София;
- чрез ПОС устройства – в отдел Студенти и в касите на НБУ;

- по банков път – в офисите на Банка "ДСК", след направена регистрация в отдел „Студенти”. Бордерото за заплащане на таксите може да бъде издадено в отдел „Студенти” или попълнено онлайн.

Изисквания за прием: успешно придобита бакалавърска или магистърска степен по "Финанси", "Икономикс", "Стопанско управление", "Международни икономически отношения", "Банково дело"
и други икономически специалности.

Студентите с бакалавърска или магистърска степен, различна от 3.8 "Икономика" (друго професионално направление) е необходимо да имат базисни познания по: икономикс, финансова статистика, банково дело, информатика и счетоводство. За целта е необходимо да запишат и завършат подготвителен модул в рамките на един допълнителен семестър.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" - Професионално направление 3.8 "Икономика"
Не се приемат студенти от различно професионално направление.

За допълнителна информация:

Ралица Вълчева,
e-mail: ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
Tел.: 02/ 980 56 39. За още информация: Кликнете тук

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design