Учебните занятия се извършват по график в три етапа:

  • І – лекционни занятия или дистанционно обучение по дисциплините на съответния учебен план.
  • ІІ – разработка на самостоятелна работа.
  • ІІI – изпити по всяка дисциплина: тест или практически казус.
Обучението в програмите се провежда под ръководството на университетски преподаватели и изявени специалисти от банковия и финансов сектор.

Успешно завършилите участници получават национално валидно УДОСТОВЕРЕНИЕ, даващо правото да упражняват съответна професия, издадено по чл. 38 от Закона за професионалното образование и обучение. 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design