Контакти

МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ

ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1, София 1202

Централна кооперативна банка АД
клон Дондуков
Банков код (BIC): CECBBGSF
Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00

  Телефон: Факс:
Директор    
Мария Георгиева 980 7689 980 4179
     
Център за професионално обучение    
Анна Колова 980 5639 980 4179
Галя Драганова 980 5639 980 4179
Ралица Вълчева 980 5639 980 4179
     
Отдел "Маркетинг" - краткосрочно обучение    
Милена Николова 986 1854 980 4179
980 6087 980 4179
     
Отдел "Финанси и счетоводство"    
Десислава Попова 986 2504 980 4179

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design