Контакти

МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ

ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1, София 1202

Централна кооперативна банка АД
клон Дондуков
Банков код (BIC): CECBBGSF
Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00

  Телефон: Факс:
Директор    
Мария Георгиева 980 7689 980 4179
     
Център за професионално обучение    
Галя Драганова 980 5639 980 4179
Ралица Вълчева 980 5639 980 4179
     
Отдел "Маркетинг" - краткосрочно обучение    
Милена Николова 986 1854 980 4179
980 6087 980 4179
     
Отдел "Финанси и счетоводство"    
Десислава Попова 986 2504 980 4179

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design