График магистърска програма "Банков мениджмънт" - редовна и дистанционна форма на обучение - СОФИЯ

 

Програма - лекции, консултации, контролни - есенен семестър

* Забележка - Промени в програмата могат да настъпят поради уважителни причини на преподавателите. При промяна ще бъдете уведомени една седмица по-рано.

* Забележка - Датите за лекционни занятия за студентите редовно обучение могат да бъдат посещавани и от студентите дистанционно обучениеКурс
Лекции Редовно Обучение
Консултации Дистанционно Обучение
Лектор

Текущ контрол (тест в Мудъл) Редовно Обучение

Текущ контрол (тест в Мудъл) Дистанционно Обучение
Предмети за есенен семестър 17/18
         
1. Банково счетоводство

4 ноември - 09:00 часа

5 ноември - 09:00 часа

4 ноември - 09:00 часа

5 ноември - 09:00 часа

проф. д-р Даниела Фесчиян
Материалите за текущ контрол се предават в деня на изпита в МБИ.
Материалите за текущ контрол се предават в деня на изпита в МБИ.
2. Бизнес комуникации и преговори

28 октомври - 09:00 часа

29 октомври - 09:00 часа

28 октомври - 09:00 часа

29 октомври - 09:00 часа

Марио Каменов
25 ноември 14:00 - 23:00 часа
25 ноември 14:00 - 23:00 часа
3. Банков мениджмънт

18 ноември - 09:30 часа

19 ноември - 09:30 часа

18 ноември - 09:30 часа

19 ноември - 09:30 часа

доц. д-р Виктор Йоцов
15 декември 18:00 - 23:59 часа (Тест в МУДЪЛ)
15 декември 18:00 - 23:59 часа (Тест в МУДЪЛ)
4. Маркетинг на финансовите услуги

2 декември - 09:30 часа

3 декември - 09:30 часа

2 декември - 09:30 часа

3 декември - 09:30 часа

проф. д-р Галина Младенова
Тестът за текущ контрол ще бъде присъствен в МБИ на втория ден от лекциите - 03.12.2017г.
Тестът за текущ контрол ще бъде присъствен в МБИ на втория ден от лекциите - 03.12.2017г.
5. Финансова математика

16 декември - 09:30 часа

17 декември - 09:30 часа

16 декември - 09:30 часа

17 декември - 09:30 часа

проф. д-р Серафим Петров
Материалите за текущ контрол се предават в деня на изпита в МБИ.
Материалите за текущ контрол се предават в деня на изпита в МБИ.

 

Сесия изпити - есен 2017/2018

 

Курс
Лектор
Изпит - РО
Изпит - ДО

Поправителна сесия РО и ДО

1. Банково счетоводство
проф. д-р Даниела Фесчиян
06.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
06.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
03.02.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
2. Бизнес комуникации и преговори
Марио Каменов
14.01.2018 г. от 10:00 ч. до 21:00 ч. тест в Мудъл
14.01.2018 г. от 10:00 ч. до 21:00 ч. тест в Мудъл
 
3. Банков мениджмънт
доц. д-р Виктор Йоцов
21.01.2018 г. от 10:00 ч. до 21:00 ч. тест в Мудъл
21.01.2018 г. от 10:00 ч. до 21:00 ч. тест в Мудъл
 
4. Маркетинг на финансовите услуги
проф. д-р Галина Младенова
13.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
13.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
 
5. Финансова математика
проф. д-р Серафим Петров
20.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
20.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
 
Изпити първи семестър есен 2017-2018        
Предмети Надграждащ семестър        
       

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

       

 

 

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design