График магистърска програма "Банков мениджмънт" - редовна и дистанционна форма на обучение - СОФИЯ

От 21 май 2018 г.. стартира есенният прием към магистърска програма „Банков Мениджмънт”, която се провежда съвместно с МБИ и НБУ .
Всички кандидати преминават през задължителна кандидат - студентска процедура, интервю и консултация. При явяването на интервю е необходимо да се представи копие от диплома за степен "Бакалавър" и мотивационно есе на тема "Защо искам да се обучавам в МП Банков мениджмънт?
Датите за консултация и интервю при кандидатстване в НБУ през месец юни са както следва:

5 юни 2018 г. /вторник/ 10- 12.00 – зала 316, първи корпус;
7 юни 2018 г. /четвъртък/ 10- 12.00 - зала 711-, втори корпус;
13 юни 2018 г. /сряда/ 10- 12.00 - зала 310А-, първи корпус;
15 юни 2018 г. /петък/ 10- 12.00 - зала 316-, първи корпус;
19 юни 2018 г. /вторник/ 15- 17.00 - зала 119-, първи корпус;
21 юни 2018 г. /четвъртък/ 15- 17.00 - зала 119-, първи корпус.

Подаване на документи за кандидатстване:

Всеки кандидат-студент, желаещ да се обучава в магистърска програма,
подава следните документи:

- заявление за кандидатстване - можете да го получите и на място - офиси 122, корпус 1;

- диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);

- диплома за завършено висше образование (оригинал и копие) или академична
справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома);

- лична карта (оригинал и копие)

Документи се подават в НБУ – София, отдел “Кандидат-студенти”.

Програма - лекции, консултации, контролни - пролетен семестър

* Забележка - Промени в програмата могат да настъпят поради уважителни причини на преподавателите. При промяна ще бъдете уведомени една седмица по-рано.

* Забележка - Датите за лекционни занятия за студентите редовно обучение могат да бъдат посещавани и от студентите дистанционно обучение

Курс
Лекции Редовно Обучение
Консултации Дистанционно Обучение
Лектор

Текущ контрол (тест в Мудъл) Редовно Обучение

Текущ контрол (тест в Мудъл) Дистанционно Обучение
Предмети за пролетен семестър 17/18
         
1. Управление на инвестициите

14 април - 10:00 часа

21 април - 10:00 часа

14 април - 10:00 часа

21 април - 10:00 часа

проф. д-р Радослав Цончев

(тест в Мудъл)

13 май от 10:00 часа до 21:00 часа

(тест в Мудъл)

13 май от 10:00 часа до 21:00 часа

2. Оценка на финансови институции

28 април - 09:00 часа до 12:30 часа

12 май - 14:00 часа до 17:00 часа

19 май - 09:00 часа до 12:30 часа

28 април - 09:00 часа до 12:30 часа

12 май - 14:00 часа до 17:00 часа

19 май - 09:00 часа до 12:30 часа

доц. д-р Виолета Касърова

(тест в Мудъл)

30 май (сряда) от 18:00 часа до 22:00 часа

(тест в Мудъл)

30 май (сряда) от 18:00 часа до 22:00 часа

3. Управление на активите и пасивите

28 април - 13:30 часа до 16:30 часа

12 май - 09:00 часа до 13:00 часа

19 май - 13:30 часа до 16:30 часа

28 април - 13:30 часа до 16:30 часа

12 май - 09:00 часа до 13:00 часа

19 май - 13:30 часа до 16:30 часа

проф. д-р Павлин Иванов
Разработване на реферат по индивидуално избрана тема по време на лекциите (устна защита по време на сесията за крайна оценка)
Разработване на реферат по индивидуално избрана тема по време на лекциите (устна защита по време на сесията за крайна оценка)
4. Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната

31 март - 09:30 часа

1 април - 09:30 часа

31 март - 09:30 часа

1 април - 09:30 часа

доц. д-р Ваня Иванова

(тест в Мудъл)

29 април от 10:00 часа до 20:00 часа

(тест в Мудъл)

29 април от 10:00 часа до 20:00 часа

5. Осигуряване и осигурителен пазар

9 март (петък) - 18:00 часа

16 март (петък) - 18:00 часа

23 март (петък) - 18:00 часа

9 март (петък) - 18:00 часа

16 март (петък) - 18:00 часа

23 март (петък) - 18:00 часа

проф. д-р Иванка Данева

23.03.2018 г. от 18:00 ч. (присъствен тест за текущ контрол в МБИ)

(тест в Мудъл) 24 март от 10:00 часа до 20:00 часа

23.03.2018 г. от 18:00 ч. (присъствен тест за текущ контрол в МБИ)

(тест в Мудъл) 24 март от 10:00 часа до 20:00 часа

 

Сесия изпити - пролет 2017/2018

 

Курс
Лектор
Изпит - РО
Изпит - ДО

Поправителна сесия РО и ДО

1. Управление на инвестициите
проф. д-р Радослав Цончев

(тест в Мудъл)

16 юни от 10:00 часа до 21:00 часа

(тест в Мудъл)

16 юни от 10:00 часа до 21:00 часа

 
2. Оценка на финансови институции
доц. д-р Виолета Касърова

(тест в Мудъл)

30 юни от 12:00 часа до 18:00 часа

(тест в Мудъл)

30 юни от 12:00 часа до 18:00 часа

 
3. Управление на активите и пасивите
проф. д-р Павлин Иванов
Краен срок за предаване на реферата на хартиен носител в МБИ - 09.06.2018 г.
Краен срок за предаване на реферата на хартиен носител в МБИ - 09.06.2018 г.
 
4. Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната
доц. д-р Ваня Иванова
2 юни от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
2 юни от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
23 юни от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
5. Осигуряване и осигурителен пазар
проф. д-р Иванка Данева

(тест в Мудъл)

17 юни от 10:00 часа до 21:00 часа

(тест в Мудъл)

17 юни от 10:00 часа до 21:00 часа

 
Изпити първи семестър пролет 2017-2018        
Предмети Надграждащ семестър        
       

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

       

 

 

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design