График магистърска програма "Банков мениджмънт" - редовна и дистанционна форма на обучение - СОФИЯ

От 21 май 2018 г.. стартира есенният прием към магистърска програма „Банков Мениджмънт”, която се провежда съвместно с МБИ и НБУ .
Всички кандидати преминават през задължителна кандидат - студентска процедура, интервю и консултация. При явяването на интервю е необходимо да се представи копие от диплома за степен "Бакалавър" и мотивационно есе на тема "Защо искам да се обучавам в МП Банков мениджмънт?
Датите за консултация и интервю при кандидатстване в НБУ през месец септември са както следва:


Подаване на документи за кандидатстване:

Всеки кандидат-студент, желаещ да се обучава в магистърска програма,
подава следните документи:

- заявление за кандидатстване - можете да го получите и на място - офиси 122, корпус 1;

- диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);

- диплома за завършено висше образование (оригинал и копие) или академична
справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома);

- лична карта (оригинал и копие)

Документи се подават в НБУ – София, отдел “Кандидат-студенти”.

Програма - лекции, консултации, контролни - есенен семестър

* Забележка - Промени в програмата могат да настъпят поради уважителни причини на преподавателите. При промяна ще бъдете уведомени една седмица по-рано.

* Забележка - Датите за лекционни занятия за студентите редовно обучение могат да бъдат посещавани и от студентите дистанционно обучение

Курс
Лекции Редовно Обучение
Консултации Дистанционно Обучение
Лектор

Текущ контрол Редовно Обучение

Текущ контрол Дистанционно Обучение
Предмети за пролетен семестър 18/19
         
1. Финансова математика 6 април 2019 г. от 10:00 часа 6 април 2019 г. от 10:00 часа Проф. д-р Серафим Петров
няма
няма
2. Банков мениджмънт 9 март 2019 г. от 9:40 часа 9 март 2019 г. от 9:40 часа Доц. д-р Ренета Димитрова
есе
есе
3. Маркетинг на финансовите услуги 16 март 2019 г. от 10:00 часа 16 март 2019 г. от 10:00 часа Гл. ас. д-р Надя Ненкова
казус в Мудъл

казус в Мудъл;

тест в Мудъл-11.05.2019 г. от 10:00 ч. до 18:00 ч.

4. Бизнес комуникации и преговори

30 март 2019 г. от 10:00 часа

30 март 2019 г. от 10:00 часа

Марио Каменов

казус в Мудъл - предава се до деня на изпита;

тест в Мудъл-20.04.2019 г. от 10:00 ч. до 18:00 ч.

казус в Мудъл - предава се до деня на изпита;

тест в Мудъл-20.04.2019 г. от 10:00 ч. до 18:00 ч.

5. Банково счетоводство 23 март 2019 г. от 14:00 часа 23 март 2019 г. от 14:00 часа Проф. д-р Даниела Фесчиян есе и задачи - предават се до деня на изпита есе и задачи - предават се до деня на изпита

 

Сесия изпити - пролет 2018/2019

 

Курс
Лектор
Изпит - РО
Изпит - ДО

Поправителна сесия РО и ДО

1. Финансова математика Проф. д-р Серафим Петров      
2. Банков мениджмънт Доц. д-р Ренета Димитрова      
3. Маркетинг на финансовите услуги Гл. ас. д-р Надя Ненкова      
4. Бизнес комуникации и преговори Марио Каменов      
5. Банково счетоводство Проф. д-р Даниела Фесчиян      

 

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design