График магистърска програма "Банков мениджмънт" - редовна и дистанционна форма на обучение - СОФИЯ

 

Програма - лекции, консултации, контролни - пролетен семестър

* Забележка - Промени в програмата могат да настъпят поради уважителни причини на преподавателите. При промяна ще бъдете уведомени една седмица по-рано.

* Забележка - Датите за лекционни занятия за студентите редовно обучение могат да бъдат посещавани и от студентите дистанционно обучениеКурс
Лекции Редовно Обучение
Консултации Дистанционно Обучение
Лектор

Текущ контрол (тест в Мудъл) Редовно Обучение

Текущ контрол (тест в Мудъл) Дистанционно Обучение
Предмети за пролетен семестър 17/18
         
1. Управление на инвестициите

14 април - 10:00 часа

21 април - 10:00 часа

14 април - 10:00 часа

21 април - 10:00 часа

проф. д-р Радослав Цончев

(тест в Мудъл)

13 май от 10:00 часа до 21:00 часа

(тест в Мудъл)

13 май от 10:00 часа до 21:00 часа

2. Оценка на финансови институции

28 април - 09:00 часа до 12:30 часа

12 май - 09:00 часа до 12:30 часа

19 май - 09:00 часа до 12:30 часа

28 април - 09:00 часа до 12:30 часа

12 май - 09:00 часа до 12:30 часа

19 май - 09:00 часа до 12:30 часа

доц. д-р Виолета Касърова

(тест в Мудъл)

27 май

(тест в Мудъл)

27 май

3. Управление на активите и пасивите

28 април - 13:30 часа до 16:30 часа

12 май - 13:30 часа до 16:30 часа

19 май - 13:30 часа до 16:30 часа

28 април - 13:30 часа до 16:30 часа

12 май - 13:30 часа до 16:30 часа

19 май - 13:30 часа до 16:30 часа

проф. д-р Павлин Иванов
4. Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната

31 март - 09:30 часа

1 април - 09:30 часа

31 март - 09:30 часа

1 април - 09:30 часа

доц. д-р Ваня Иванова

(тест в Мудъл)

29 април от 10:00 часа до 14:00 часа

(тест в Мудъл)

29 април от 10:00 часа до 14:00 часа

5. Осигуряване и осигурителен пазар

9 март (петък) - 18:00 часа

16 март (петък) - 18:00 часа

23 март (петък) - 18:00 часа

9 март (петък) - 18:00 часа

16 март (петък) - 18:00 часа

23 март (петък) - 18:00 часа

проф. д-р Иванка Данева

23.03.2018 г. от 18:00 ч. (присъствен тест за текущ контрол в МБИ)

(тест в Мудъл) 24 март от 10:00 часа до 21:00 часа

23.03.2018 г. от 18:00 ч. (присъствен тест за текущ контрол в МБИ)

(тест в Мудъл) 24 март от 10:00 часа до 21:00 часа

 

Сесия изпити - есен 2017/2018

 

Курс
Лектор
Изпит - РО
Изпит - ДО

Поправителна сесия РО и ДО

1. Банково счетоводство
проф. д-р Даниела Фесчиян
06.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
06.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
03.02.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
2. Бизнес комуникации и преговори
Марио Каменов
14.01.2018 г. от 10:00 ч. до 21:00 ч. тест в Мудъл
14.01.2018 г. от 10:00 ч. до 21:00 ч. тест в Мудъл
4 февруари 10:00 - 21:59 часа (Тест в МУДЪЛ)
3. Банков мениджмънт
доц. д-р Виктор Йоцов
21.01.2018 г. от 10:00 ч. до 21:00 ч. тест в Мудъл
21.01.2018 г. от 10:00 ч. до 21:00 ч. тест в Мудъл
5 февруари 18:00 - 22:00 часа (Тест в МУДЪЛ)
4. Маркетинг на финансовите услуги
проф. д-р Галина Младенова
13.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
13.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
03.02.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
5. Финансова математика
проф. д-р Серафим Петров
20.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
20.01.2018 г. от 10:00 ч. присъствен изпит в МБИ
 
Изпити първи семестър есен 2017-2018        
Предмети Надграждащ семестър        
       

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

       

 

 

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design