График магистърска програма "Банков мениджмънт" - редовна и дистанционна форма на обучение - СОФИЯ

От 21 май 2018 г.. стартира есенният прием към магистърска програма „Банков Мениджмънт”, която се провежда съвместно с МБИ и НБУ .
Всички кандидати преминават през задължителна кандидат - студентска процедура, интервю и консултация. При явяването на интервю е необходимо да се представи копие от диплома за степен "Бакалавър" и мотивационно есе на тема "Защо искам да се обучавам в МП Банков мениджмънт?
Датите за консултация и интервю при кандидатстване в НБУ през месец септември са както следва:


Подаване на документи за кандидатстване:

Всеки кандидат-студент, желаещ да се обучава в магистърска програма,
подава следните документи:

- заявление за кандидатстване - можете да го получите и на място - офиси 122, корпус 1;

- диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);

- диплома за завършено висше образование (оригинал и копие) или академична
справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома);

- лична карта (оригинал и копие)

Документи се подават в НБУ – София, отдел “Кандидат-студенти”.

Програма - лекции, консултации, контролни - есенен семестър

* Забележка - Промени в програмата могат да настъпят поради уважителни причини на преподавателите. При промяна ще бъдете уведомени една седмица по-рано.

* Забележка - Датите за лекционни занятия за студентите редовно обучение могат да бъдат посещавани и от студентите дистанционно обучение

Курс
Лекции Редовно Обучение
Консултации Дистанционно Обучение
Лектор

Текущ контрол (тест в Мудъл) Редовно Обучение

Текущ контрол (тест в Мудъл) Дистанционно Обучение
Предмети за есенен семестър 18/19
         
1. Финансиране на международната търговия 6-7 октомври 2018 г. от 10:00 часа 6-7 октомври 2018 г. от 10:00 часа Гл. ас. д-р Ирена Николова 2 декември 2018 г. от 10:00 часа до 22:00 часа 2 декември 2018 г. от 10:00 часа до 22:00 часа
2. Международни финансови системи 13-14 октомври 2018 г. от 10:00 часа 13-14 октомври 2018 г. от 10:00 часа Доц. д-р Силвия Трифонова 16 декември 2018 г. от 10:00 часа до 20:00 часа 16 декември 2018 г. от 10:00 часа до 20:00 часа
3. Финансов анализ 27-28 октомври 2018 г. от 10:00 часа 27-28 октомври 2018 г. от 10:00 часа Гл. ас. д-р Ралица Димитрова    
4. Кредитен анализ

1 декември 2018 г. от 10:00 часа

1 декември 2018 г. от 10:00 часа

Гл. ас. Мария Георгиева 19 декември 2018 г. от 18:00 часа до 23:00 часа 19 декември 2018 г. от 18:00 часа до 23:00 часа
5. Капиталови пазари и фондови борси 24-25 ноември 2018 г. от 9:00 часа 24-25 ноември 2018 г. от 9:00 часа Петя Цекова 15 декември 2018 г. от 10:00 часа до 20:00 часа 15 декември 2018 г. от 10:00 часа до 20:00 часа

 

Сесия изпити - есен 2018/2019

 

Курс
Лектор
Изпит - РО
Изпит - ДО

Поправителна сесия РО и ДО

1. Финансиране на международната търговия Гл. ас. д-р Ирена Николова

(тест в Мудъл)

29.01.2019 г. от 18:00 ч. до 30.01.2019 г. 12:00 ч.

(тест в Мудъл)

29.01.2019 г. от 18:00 ч. до 30.01.2019 г. 12:00 ч.

(тест в Мудъл)

2. Международни финансови системи Доц. д-р Силвия Трифонова

(тест в Мудъл)

19.01.2019 г. от 10:00 ч. до 22:00 ч.

(тест в Мудъл)

19.01.2019 г. от 10:00 ч. до 22:00 ч.

(тест в Мудъл)

3. Финансов анализ Гл. ас. д-р Ралица Димитрова
срок за предаване на заданието в Мудъл до 19.01.2019 г.
срок за предаване на заданието в Мудъл до 19.01.2019 г.

 

4. Кредитен анализ Гл. ас. Мария Георгиева

(тест в Мудъл)

26.01.2019 г. от 10:00 ч. до 22:00 ч.

(тест в Мудъл)

26.01.2019 г. от 10:00 ч. до 22:00 ч.

(тест в Мудъл)
5. Капиталови пазари и фондови борси Петя Цекова

(тест в Мудъл)

12.01.2019 г. от 10:00 ч. до 23:59 ч.

(тест в Мудъл)

12.01.2019 г. от 10:00 ч. до 23:59 ч.

(тест в Мудъл)

 

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design