График
Курсове и семинари 2016 г., по месеци

 

Подробна информация за семинари проведени през 2015 г. можете да намерите ТУК или в рубриката Каталог

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЯВАНЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР


 

Януари

 


Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. Магистърска програма "Банков мениджмънт"

 

от 11 януари

стартира записването

 

Преподавателски състав от НБУ, ръководители и експерти в банковата сфера

Учебен център

МБИ

Краен срок за записване


14 февруари 2016

2. „Новата Наредба 21 за задължителните минимални резерви, в сила от 4 януари 2016г. Отчетни форми и указания за прилагането й

12 януари

от 13.30 ч.

Екип лектори от дирекция „Централен кредитен регистър и задължителни минимални резерви“, БНБ

Учебен център

МБИ

156 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

10 януари 2016

3. Наредба 18 на БНБ

 

16 януари

от 09.00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

156 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


12 януари 2016

4. Касови валутни операции

23 и 24 януари

от 09.00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

 

180 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

15 януари 2016

5. „Принудително изпълнение върху вземания на длъжника от банки по реда на ДОПК

 

27 януари

от 09.30 ч.

Екип лектори от дирекция „Събиране“, Централно управление на НАП


Учебен център

МБИ

180 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


25 януари 2016

 

Февруари

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. Касови валутни операции

20-21 февруари

от 09.00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

 

180 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

19 февруари 2016

2. Център за професионално обучение - стартира всички активни курсове от професии (дистанционно обучение):

- Финансист "Банково дело"
- Финансист "Застрахователно и осигурително дело"
- Данъчен и митнически посредник
- Оперативен счетоводител
- Офис мениджър
- Офис секретар

 

22 февруари

пролетно обучение

-

Учебен център

МБИ

Дистанционно обучение

Краен срок за записване и плащане


22 февруари 2016

3. „Основни моменти при разчитане и анализ на данните в предоставени от клиенти-физически лица, данъчни декларации за доходите, реализирани през 2015г.”

26 февруари

от 09.30 ч.

Александър Колчев

Учебен център

МБИ

 

150 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

23 февруари 2016

4. Наредба 18 на БНБ

 

27 февруари

от 09.00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

156 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


25 февруари 2016

 

Март

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. „Права на кредитори в производство по несъстоятелност – актуални практики“

2 март

от 09.30 ч.

Диана Митева,
Съдия, ОС Варна

Учебен център

МБИ

240 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

1 март 2016

2. “Практически аспекти на отчитането и оценяването на финансовите инструменти в банките“

11 март

от 09.30 ч.

доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

Учебен център

МБИ

 

252 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

9 март 2016

3. Усъвършенстване аналитичните умения на кредитните специалисти. Преодоляване на счетоводни заблуди и машинации (в контекста на новия Закон за счетоводството)

 

17 март

от 09.30 ч.

Петър Петров

водещ консултант по финансов анализ

Учебен център

МБИ

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


15 март 2016

4. Наредба 18 на БНБ

 

19 март

от 09.00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


17 март 2016

5. Касови валутни операции

26-27 март

от 09.00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

 

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

20 март 2016

6. “ДОКУМЕНТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, АРХИВИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА БАНКАТА, СЪГЛАСНО НОВАТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА БАЗА“

29 март

от 09.00 ч.

д-р Петър Пейков, началнк отдел „Документален мениджмънт“, Държавна агенция „Архиви“

Учебен център

МБИ

 

156 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

25 март 2016


Април

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1.„Алтернативно разрешаване на потребителски спорове с оглед приетите изменения в Закона за защита на потребителите“

14 прил

от 09.30 ч.

Христо Трендафилов, главен юрисконсулт в Дирекция „Правни дейности и човешки ресурси“, Комисия за защита на потребителите
Ерджан Ахмед, юрисконсулт в Главна дирекция „Контрол на пазара“, Комисия за защита на потребителите

Учебен център

МБИ

156 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

12 април 2016

2. Наредба 18 на БНБ

 

16 април

от 09.00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


14 април 2016

3. Касови валутни операции

16-17 април

от 09.00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

 

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

14 април 2016

4. Премийни вноски на банките по ЗГВБ: Практически семинар-дискусия по Наредба № 30 на БНБ за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките

19 април

от 09.00 ч.

Петър Радков, началник на отдел „Оценка на риска и анализи“, ФГВБ

и

Мартин Митракиев, експерт, отдел „Оценка на риска и анализи“, ФГВБ

Учебен център

МБИ

 

168 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

15 април 2016


Май

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. „Безконтактни и бизнес карти VISA“
20 май
от 9:30 ч.
Красимира Райчева, мениджър на VISA Европа за България и Петър Крилчев, мениджър „Развитие и ефективност на POS, VISA Европа, България.

Учебен център

МБИ

90 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

18 май 2016

2. „Закон за кредитите за недвижими имоти на потребителите – какво ще се промени след приемането му?“
26 май
от 9:30 ч.

Тихомир Тошев,

Изпълнителен директор,
«Кредит Център»

Учебен център

МБИ

180 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

23 май 2016

3. Наредба 18 на БНБ

28 май

от 09.00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


26 май 2016

4. Касови валутни операции

28-29 май

от 09.00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

 

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

26 май 2016

5. Център за професионално обучение - стартира всички активни курсове от професии (дистанционно обучение):

- Финансист "Банково дело"
- Финансист "Застрахователно и осигурително дело"
- Данъчен и митнически посредник
- Оперативен счетоводител
- Офис мениджър
- Офис секретар

 

20 май

лятно обучение

-

Учебен център

МБИ

Дистанционно обучение

Краен срок за записване и плащане


20 май 2016

 

Юни

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. “Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2”
20 юни
от 9:00 ч.
Иван Антонов
Главен юрисконсулт; Дирекция "СИДДО", Централно управление на
Национална агенция за приходите

Учебен център

МБИ

Такса за участие при ранно записване и плащане /до 10 юни 2016г. включително/: 264 лв.

Редовна такса за участие:
312 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

17 юни 2016

2. „Манипулиране и фалшифициране на финансовите отчети. Начини на разкриване и предотвратяване.“
21 юни
от 9:00 ч.

Петър Петров - водещ консултант по финансов анализ - както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел

Учебен център

МБИ

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

17 юни 2016

3. Наредба 18 на БНБ

25 юни

от 09.00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


22 юни 2016

4. Касови валутни операции

25-26 юни

от 09.00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

 

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

22 юни 2016

5. Семинар, свързан с въвеждане на „Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции“ и прилагането й на национално ниво

28 юни
от 9:30 ч.

Красимир Кръстев, главен експерт към дирекция «Платежен надзор», БНБ и Александър Костов, главен експерт към дирекция «Методология и финансови пазари», БНБ

Учебен център

МБИ

174 лв.

Краен срок за записване и плащане


24 юни 2016

6. „Лизингът – как да го развиваме успешно?“

29 юни
от 9:30 ч.

Борислав Тодоров - от 2002 г. до сега работи в Лизинговата индустрия като заема различни длъжности, в това число Управител, във водещи български компании, занимаващи се с Лизинг

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за записване и плащане


27 юни 2016

 

Юли

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. Наредба 18 на БНБ

23 юли от 09:00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


21 юли 2016

2. „Актуални проблеми на въззивното производство“
26 юли
от 9:30 ч.

Диана Митева,
Съдия, ОС Варна

Учебен център

МБИ

264 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

22 юли 2016

3. „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ“

28 юли

от 09:30 ч.

Николай Вутов, управител и мажоритарен собственик на „Аналитични системи и електронни технологии“ (консултантска и развойна дейност), лектор в „Интер Акаунт файненшъл сървисис“, хонорован асистент в УНСС.

Учебен център

МБИ

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


26 юли 2016

4. Касови валутни операции

30-31 юли

от 09:00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

 

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

28 юли 2016

 

Август

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. Наредба 18 на БНБ

20 август 09:00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


18 август 2016

2. Касови валутни операции

20-21 август

от 09:00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

 

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

18 август 2016

3. Тридневно обучение за част от професия включващо: "Наредба 18 на БНБ" и "Касови валутни операции"

26 -28 август 09:00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Светлана Паунова

Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

310 лв.

(ДДС не се дължи)

Краен срок за заявка и плащане до


22 август 2016

4. „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ“

31 август

от 09:30 ч.

Николай Вутов, управител и мажоритарен собственик на „Аналитични системи и електронни технологии“ (консултантска и развойна дейност), лектор в „Интер Акаунт файненшъл сървисис“, хонорован асистент в УНСС.

Учебен център

МБИ

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


29 август 2016

 

Септември

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. Семинар, свързан с въвеждане на „Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции“ и прилагането й на национално ниво

16 септември
от 9:30 ч.

Красимир Кръстев, главен експерт към дирекция «Платежен надзор», БНБ и Александър Костов, главен експерт към дирекция «Методология и финансови пазари», БНБ

Учебен център

МБИ

180 лв.

Краен срок за записване и плащане


14 септември 2016

2. Семинар, свързан с въвеждане на „Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции“ и прилагането й на национално ниво

17 септември
от 9:30 ч.

Красимир Кръстев, главен експерт към дирекция «Платежен надзор», БНБ и Александър Костов, главен експерт към дирекция «Методология и финансови пазари», БНБ

Учебен център

МБИ

180 лв.

Краен срок за записване и плащане


14 септември 2016

 

Октомври

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. Наредба 18 на БНБ

1 октомври

от 09.00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

26 септември 2016

2. „Актуални проблеми на въззивното производство“

4 октомври


от 9:30 ч.

Диана Митева,
Съдия, ОС Варна

Учебен център

МБИ

264 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

3 октомври 2016

3. Семинар относно стартиране на дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове

21 октомври


от 9:00 ч.

Силвия Дулевска, директор на дирекция „Регистри“, БНБ и
Вероника Гечева,старши експерт в дирекция „Регистри“, БНБ

Учебен център

МБИ

180 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

19 октомври 2016

4. „Принудително изпълнение върху вземания на длъжника от банки по реда на ДОПК“ – II-ри семинар

25 октомври

от 09:30 ч.

Елисавета Стоименова, държавен експерт по приходите в отдел „Управление и развитие“, дирекция „Събиране“, НАП и
Здравка Карагеоргиева, главен юрисконсулт в отдел „Управление и развитие“, дирекция „Събиране“, НАП

Учебен център

МБИ

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


24 октомври 2016

5. „Управление на риска в търговска банка“

27 октомври

от 09:30 ч.

Любомир Каримански, банков консултант /управление на риска, електронни разплащания и др./ и управляващ партньор в НекстДжен консултинг. Изключително богат опит като специалист и изпълнителен директор на търговска банка

Учебен център

МБИ

276 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


25 октомври 2016

6. Касови валутни операции

29-30 октомври

от 09.00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

27 октомври 2016

7. Център за професионално обучение - стартира всички активни курсове от професии (дистанционно обучение):

- Финансист "Банково дело"
- Финансист "Застрахователно и осигурително дело"
- Данъчен и митнически посредник
- Оперативен счетоводител
- Офис мениджър
- Офис секретар

 

14 октомври

есенно обучение

Следващо издание 20.02.2017 г.

-

Учебен център

МБИ

Дистанционно обучение

Краен срок за записване и плащане за есенното обучение


14 октомври 2016

 

Ноември

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. Наредба 18 на БНБ

12 ноември

от 09.00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

11 ноември 2016

2. „Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители: актуални моменти относно правата и задълженията на търговските банки и други кредитни институции“

22 ноември


от 10:00 ч.

Христо Трендафилов, главен юрисконсулт в Дирекция „Правни дейности“, Комисия за защита на потребителите

Учебен център

МБИ

156 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

21 ноември 2016

3. „Инструменти с фиксиран доход, пазари и деривативи“

23-24 ноември


от 9:30 ч.

Златин Съръстов, управляващ съдружник в Бенефин (www.finance.benefin.eu), където се занимава с корпоративни и проектни финанси, частни пласменти на дялови инструменти, финансови и данъчни структуризации, сливания, придобивания и продажби на предприятия. Интересите и опитът му са в областта на количествените финанси, с фокус стохастично моделиране на риска и възвръщаемостта и използването на финансовите деривати в реалния живот известни още като реални опции. Бенефин е финансова консултантска компания, която предлага услуги в областта на кредитирането, проектното финансиране, корпоративното финансиране, сливанията и придобиванията на предприятия, продажбата на цели предприяти, частния пласмент и публичното предлагане на дългови и дялови финансови инструменти.

Учебен център

МБИ

198 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

21 ноември 2016

4. „Възстановяване и преструктуриране на кредитни институции – нормативна рамка и практическо приложение“

25 ноември

от 09:30 ч.

Боян Бончев, директор на дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, Българска народна банка
Атанас Иванов, съветник на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, Българска народна банка

Учебен център

МБИ

180 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


21 ноември 2016

5. Касови валутни операции

26-27 ноември

от 09.00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

25 ноември 2016

6. „4-тата Директива за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма и след това (Изменителната директива на Директива 2015/849)“

29 ноември

от 09:30 ч.

Екип лектори от Министерство на финансите

Учебен център

МБИ

150 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


25 ноември 2016

 

Декември

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. „Актуални въпроси по изпълнителното производство (Дискусия по ТРОСГТК 2/2013)“

1 декември

от 09.30 ч.

Диана Митева,
Съдия, ОС Варна

Учебен център

МБИ

240 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

29 ноември 2016

2. Наредба 18 на БНБ

10 декември

от 09.00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

8 декември 2016

3. „Национална картова схема“

14 декември

от 09.00 ч.

Стоилка Арсова, ръководител „Национална картова схема“, Борика-Банксервиз“ АД
Детелин Евлогиев, бизнес-анализатор, „Информационни технологии“, Борика-Банксервиз АД

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

8 декември 2016

4. Касови валутни операции

17-18 декември

от 09.00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

16 декември 2016

 

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design