График
Курсове и семинари 2017 г., по месеци

 

Подробна информация за семинари проведени през 2016 г. можете да намерите ТУК или в рубриката Каталог

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЯВАНЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР


Януари


Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. "Наредба 18 на БНБ"

 

21 януари

от 09:00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


19 януари 2017

2. „Вътрешен одит в банката“

 

27 януари

от 09:30 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 20.01.2017г.: 168 лв.

Редовна такса - 216 лв.

Краен срок за заявка и плащане до


26 януари 2017

3. "Касови валутни операции"

28 - 29 януари

от 09:00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

 

186 лв.

Краен срок за заявка и плащане до

27 януари 2017

 

Февруари

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. „Промени в счетоводните стандарти, касаещи банките“

 

10 февруари

от 09:30 ч.

Доц. д-р Бойка Брезоева, Д.Е.С. и Регистриран одитор

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 27.01.2017г.: 204 лв.

Редовна такса - 234 лв.

Краен срок за записване


9 февруари 2017

2. Център за професионално обучение - стартира всички активни курсове от професии (дистанционно обучение):

- Финансист "Банково дело"
- Финансист "Застрахователно и осигурително дело"
- Данъчен и митнически посредник
- Оперативен счетоводител
- Офис мениджър
- Офис секретар

 

20 февруари

пролетно обучение

-

Учебен център

МБИ

Дистанционно обучение

Краен срок за записване и плащане


20 февруари 2017

3. „Новите положения в Закона за особените залози относно учредяване на залозите и изпълнението върху заложено по ЗОЗ имущество“
28 февруари от 10:00 ч.
Адвокат Валя Гигова – член-координатор на работната група за подготовка на промените в Закона за особените залози

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.02.2017г.: 198 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 222 лв.

Краен срок за записване и плащане


24 февруари 2017

4. Магистърска програма "Банков мениджмънт"

 

от 9 януари

стартира записването

 

Преподавателски състав от НБУ, ръководители и експерти в банковата сфера

Учебен център

МБИ

Краен срок за записване


5 февруари 2017

 

Март

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. „Закон за независимия финансов одит и новите разширени одиторски доклади“

10 март от 9:30ч.

Гергана Михайлова
Регистриран одитор; Старши одит мениджър, Ръководител на Комитет Международни одиторски стандарти в Грант Торнтон ООД; Контрольор по качество към Съвета за контрол на качеството върху одиторските услуги, ИДЕС

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 27.02.2017г.: 204 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

Краен срок за записване


07 март 2017

2. „Анализ на информацията от годишната данъчна декларация по ЗКПО за нуждите на корпоративното банкиране“
15 март от 9:30ч.
Димитър Войнов, Главен експерт в НАП

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 7.03.2017г.: 204 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

Краен срок за записване


12 март 2017

3. „Опции, фючъри и други деривативни инструменти“

22-23 март

от 9.30ч

Златин Съръстов, управляващ съдружник в Бенефин (www.finance.benefin.eu)

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 10 март 2017г.: 192 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 204 лв. с ДДС

Краен срок за записване


20 март 2017

4. „Управление на риска – капитал и капиталови изисквания“

 

30 март


от 9.30ч.

Любомир Каримански, банков консултант /управление на риска, електронни разплащания и др./

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.03.2017г.: 252 лв.
Редовна такса за участие с ДДС: 276 лв.

Краен срок за записване и плащане


26 март 2017

5. „Управление на кредитния риск“ /надграждащо обучение/

31 март


от 9.30ч.

Любомир Каримански, банков консултант /управление на риска, електронни разплащания и др./

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.03.2017г.: 252 лв.
Редовна такса за участие с ДДС: 276 лв.

Краен срок за записване и плащане


28 март 2017


Април

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. „Регламент № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар (eIDAS)“

6 април


от 9.30ч.

Димитър Николов
Ръководител отдел/Администратор по сигурността
Отдел "Удостоверителни услуги", БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

Учебен център

МБИ

156 лв.

Краен срок за записване и плащане


4 април 2017

2. „Управление на операционния риск“ /надграждащо обучение/

 

7 април


от 9.30ч.

Любомир Каримански, банков консултант /управление на риска, електронни разплащания и др./

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.03.2017г.: 168 лв.

Краен срок за записване и плащане


5 април 2017

3. Базел 3: Скоринг, рейтинг, валидиране, кредитен риск, оценка на платежоспособността на клиентите

 

11 април


от 10.30ч.

Проф. д-р Анатолий Антонов е управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 24 март 2017г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

Краен срок за записване и плащане


9 април 2017

4.“Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2” 20 април от 9.30ч.
Иван Антонов
Главен юрисконсулт; Дирекция "СИДДО", Централно управление на
Национална агенция за приходите

Учебен център

МБИ

Такса за участие при ранно записване и плащане /до 7 април 2017г. включително/: 264 лв. с ДДС
Редовна такса за участие:
312 лв. с ДДС

Краен срок за записване и плащане
ранно до 7 април 2017

редовно до 19 април 2017

5.„Производство по стабилизация“ 21 април от 9.30ч

Костадинка Недкова,

Съдия в Търговска колегия, Върховен касационен съд

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 7.04.2017г.: 198 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 222 лв.

Краен срок за записване и плащане

ранно до 7 април 2017

редовно до 20 април 2017

6.“ДОКУМЕНТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, АРХИВИРАНЕ , СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА БАНКАТА, СЪГЛАСНО НОВАТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА БАЗА“

 

21 април от 9.30ч

д-р Петър Пейков, началнк отдел „Документален мениджмънт“, Държавна агенция „Архиви“

Учебен център

МБИ

Редовна такса за участие с ДДС: 162 лв.

Краен срок за записване и плащане


20 април 2017


Май

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1.ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

от 1 май

стартира

Интернет

-

-

2. „Мерки за противодействие на опитите за измама с фалшиви лични документи и кражба на самоличност“

 

17 май


от 09:30ч.

Надя Петрова, обслужващ линия „Банки“, Главна дирекция „Национална полиция“ и
Николай Горанов, отговарящ по линия „Български документи за самоличност“, Главна дирекция „Национална полиция“

Учебен център

МБИ

Такса за участие с ДДС: 162 лв.

Краен срок за записване и плащане


15 май 2017

3. „Дялови инструменти, акции. Модели за оценяване и риск“

 

29 и 30 май


от 9:30ч.

Златин Съръстов - управляващ съдружник в Бенефин (www.finance.benefin.eu)

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 16 май 2017г.: 192 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 204 лв. с ДДС

Краен срок за записване и плащане


26 май 2017

4. Регистър на банковите сметки и сейфове в България– актуални въпроси и практика.

Дата 1:

30 май 2017г. от 9.00ч.

Дата 2:

31 май 2017г. от 9.00ч.

Силвия Дулевска, директор на дирекция „Регистри“, БНБ

Учебен център

МБИ

180 лв. с ДДС

Краен срок за записване и плащане


29 май 2017

5. Център за професионално обучение - стартира всички активни курсове от професии (дистанционно обучение):

- Финансист "Банково дело"
- Финансист "Застрахователно и осигурително дело"
- Данъчен и митнически посредник
- Оперативен счетоводител
- Офис мениджър
- Офис секретар

 

29 май

лятно обучение

-

Учебен център

МБИ

Дистанционно обучение

Краен срок за записване и плащане


29 май 2017

 

Юни

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1„Регистър на банковите сметки и сейфове – актуални въпроси от практиката“

Дата 1 – 30 май 2017г.
от 9.00ч.

Силвия Дулевска, директор на дирекция „Регистри“, БНБ и
Вероника Гечева, старши експерт в дирекция „Регистри“, БНБ

Учебен център

МБИ

Такса за участие с ДДС:
180 лв.

Краен срок за записване и плащане


29 май 2017

2. „Общ регламент за защита на личните данни (Европейска нормативна база и транспонирането й на национално ниво)“

 

5 юни 2017г.
от 9.30ч.

Наталия Николова,
Комисия за защита на личните данни

Учебен център

МБИ

Такса за участие с ДДС:
168 лв.

Краен срок за записване и плащане


1 юни 2017

3. „Основни аспекти на предлаганите промени в методологията за изчисляване на индексите на Българска Фондова Борса-София“

 

6 юни 2017г.
от 9.30ч.

Иван Такев,
Изпълнителен директор, Българска фондова борса

Учебен център

МБИ

Такса за участие с ДДС:
156 лв.

Краен срок за записване и плащане


5 юни 2017

4.„Защита на кредитори в производство по несъстоятелност“

9 юни 2017г.
от 9.30ч.

Диана Митева,
Съдия, ОС Варна

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 29 май 2017г.: 198 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 240 лв. с ДДС

Краен срок за записване и плащане


8 юни 2017

5. „Управление на риска при кредитната сделка във връзка с анализа на финансовите отчети. Ранни предупредителни сигнали“
21 юни 2017г.
от 9.30ч.
Петър Петров - водещ консултант по финансов анализ

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 12 юни 2017г.: 186 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 204 лв. с ДДС

Краен срок за записване и плащане


20 юни 2017

6. Европейски платежен съвет – SEPA кредитен превод (SCT, SEPA директен дебит (SDD), SEPA бързи преводи (SCT Inst)

 

23 юни 2017г.

Любомир Каримански - Член на Управителния съвет на SEPA схемите към Европейския платежен съвет

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 16 юни 2017г.: 180 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 204 лв. с ДДС

Краен срок за записване и плащане


21 юни 2017

 

Юли

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. “Дигитални и иновативни банкови услуги”
/FinTech – партньор или конкурент?/

 

27 юли 2017г.

от 9:30 часа

Любомир Каримански - Член на Управителния съвет на SEPA схемите към Европейския платежен съвет

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 19.07.2017г.: 210 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.

Краен срок за записване и плащане


26 юли 2017

2. „Мерки за противодействие на опитите за престъпления с електронни платежни инструменти /банкови карти/“

 

28 юли 2017г.

от 9:30 часа

Надя Петрова, обслужващ линия „Банки“, Главна дирекция „Национална полиция“

Учебен център

МБИ

Такса за участие с ДДС: 168 лв.

Краен срок за записване и плащане


27 юли 2017

 

Август

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1. Център за професионално обучение - стартира всички активни курсове от професии (дистанционно обучение):

- Финансист "Банково дело"
- Финансист "Застрахователно и осигурително дело"
- Данъчен и митнически посредник
- Оперативен счетоводител
- Офис мениджър
- Офис секретар

 

7 август

лятно училище

-

Учебен център

МБИ

Дистанционно обучение

Краен срок за записване и плащане


7 август 2017

 

Септември

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Цена
Кр. срок за заявка и плащане
1„АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ – инструмент за оценка на кредитополучателя“

Дата 1 – 14 септември 2017г.
от 9:30ч.

Дата 2– 18 септември 2017г.
от 9:30ч.

Николай Вутов, управител и мажоритарен собственик на „Аналитични системи и електронни технологии“ (консултантска и развойна дейност), лектор в „Интер Акаунт файненшъл сървисис“, хонорован асистент в УНСС.

Учебен център

МБИ

Такса за участие с ДДС:
198 лв.

Краен срок за записване и плащане

12 септември 2017

15 септември 2017

2. “ Новата правна уредба на пазарите на финансови инструменти в сила от 1 януари 2018г.”

 

19 септември 2017г.
от 9:30ч.

Валентина Стефанова – Началник отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна”, Комисия за финансов надзор; Член на работната група по изготвянето на новия Закон за пазарите на финансови инструмент

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 11.09.2017г.: 180 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 216 лв. с ДДС

Краен срок за записване и плащане


18 септември 2017

3. “Нова правна рамка относно предотвратяване на изпирането на пари - преглед на основните моменти”

 

26 септември 2017г.
от 9:30ч.

Катерина Краева, партньор във Wolf Theiss с над петнадесетгодишна практика в България. Преди присъединяването си към екипа на Wolf Theiss е заемала ръководни позиции като юрисконсулт в български банки и международни правни кантори.

Учебен център

МБИ

Такса за участие с ДДС:
186 лв.

Краен срок за записване и плащане


25 септември 2017

4.“Предизвикателствата на новия регламент за защита на личните данни GDPR за банковия сектор в България”

27 септември 2017г.
от 9:30ч.

Юристи, ръководители и експерти от отделите „Нормативно съответствие“, „Правно обслужване“ и др.

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 15.09.2017г.: 300 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 360 лв. с ДДС

Краен срок за записване и плащане


26 септември 2017

5. “Централен регистър на особените залози – актуални въпроси и практика”
28 септември 2017г.
от 9:30ч.
Наташа Босева – Директор, Централен регистър на особените залози

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 15.09.2017г.: 180 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 216 лв. с ДДС

Краен срок за записване и плащане


27 септември 2017

6. Магистърска програма "Банков мениджмънт"

записване всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Преподавателски състав от НБУ, ръководители и експерти в банковата сфера

Учебен център

МБИ

Краен срок за записване


19 септември 2017

 

Октомври

 

Ноември

 

Декември

 

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design