Навигатор

 

   Тук можете да намерите бюлетина, публикуван от Международен банков институт. Бюлетинът се нарича "Навигатор", име, което отразява нашата амбиция да се насочим към нови интелектуални хоризонти. Във всеки брой ще намерите информация за бъдещите курсове, календар на събитията, обобщение на програмите и дискусионен форум по въпроси, повдигнати от клиенти, партньори и съмишленици. "Навигатор" съдържа също така и променливи заглавия, които да отразяват по-пълноценно бързо променящата се бизнес среда.
Ако желаете да запишете последния или предходни броеве на "Навигатор", можете да използвате една от възможностите дадени по-долу - ZIP или PDF формат.


Последно издание 

 

Download PDF format - Брой 1, 2008

 

Download PDF format - Брой 2, 2008
Минали издания

Download ZIP format - Февруари 2004 Download PDF format - Февруари 2004

Download ZIP format - Юли 2003

Download PDF format - Юли 2003

Download ZIP format - Септември 2002Download PDF format
- Септември 2002

 

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design