Дейност     Партньори     Екип  


За нас

 

  "МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ" ООД - създаден през 1991 г. от Българска народна банка и Българска външнотърговска банка (от 1994 г. - Булбанк)

МИСИЯ - повишаване ефективността на работа на служителите в банковия и финансов сектор чрез провеждане на специализирано обучение.

ДЕЙНОСТ:
                    • Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика
                    • Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента
                    • Обучение на преподаватели
                    • Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение
                    • Въвеждане на съвременни информационни технологии в учебния процес
                    • Проучване и анализ на нуждите от обучение
                    • Оценяване ефективността на учебния процес

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ - Общо събрание на съдружниците и трима управители, един от които изпълнява длъжността директор

СЪДРУЖНИЦИ - Асоциация на търговските банки и Учебен банков център - Париж

ЧЛЕНСТВО - От 1994 г. е асоцииран, а от 1997 г. пълноправен член на Европейската мрежа за банково обучение. Директорът на института е член на Съвета на директорите на тази организация.

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ - МБИ публикува на сайта на Тарговския регистър към Агенция по вписванията. Информацията е достъпна за всички.

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design