Семинари  

Касови валутни операции

Наредба 18

 

Касови валутни операции
Съдържание на семинара:

1. Нормативната уредба за касова дейност.
2. Организация на работа на валутни касови гишета.
3. Касова техника и практическо приложение.
4. Защитни елементи в банкнотите (лев, евро, американски долар, британска лира, швейцарски франк)
5. Нови фалшификати при българските и чуждестранните платежни средства.
6. Касови валутни операции.
7. Изкупуване и продажба на чуждестранна валута.
8. Операции с чекове и кредитни карти.

Участниците получават удостоверения за завършения курс от БНБ и Международен банков институт след успешно полагане на тест.

Удостоверениe

Лектори:
Красимир Костадинов – Началник отдел “Национален център за анализ”, БНБ
Светлана Паунова – началник отдел “Резервна каса”, БНБ

Продължителност:
2 дни (16 учебни часа)

Цена:
186 лв. с ДДС

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, етаж 1

Заявката за участие изпращайте на адреса на Международен банков институт ООД: София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, етаж 1 , на факс 980 41 79 или на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

НАРЕДБА 18 на БНБ

Основни теми:

Стандарти за разпознаване на български банкноти и монети (критерии, характеристики и защитни елементи).
Замяна на повредени български банкноти и монети.
Стандарт за годност. Използване на машини за сортиране и машини за самообслужване.
Разглеждат се и всички останали въпроси, включени в наредбата.

Лектори:
Красимир Костадинов – Началник отдел “Национален център за анализ”, БНБ
Владимир Дервенков – Гл.експерт по касови технологии, отдел “Логистика и касови технологии”, БНБ

Цена:
162 лв. с ДДС

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, етаж 1

Заявката за участие изпращайте на адреса на Международен банков институт ООД: София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, етаж 1 , на факс 980 41 79 или на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF